Przejdź do treści

FUNDACJA OGARNIJ EMOCJE ZAJRZYJ Z CIEKAWOŚCI

- DOŁĄCZ Z WYBORU!

Fundacja Ogarnij Emocje realizuje swoją misję przez edukację ustawiczną w trzech modułach:

Moduł I

  • NGO-sy w partnerstwie – Fundacja Ogarnij Emocje wspiera organizacje pozarządowe w określeniu wzajemnych pozycji na wymagającym rynku współpracy.
  • Pomagamy w określeniu celów, jakie organizacje pozarządowe chcą osiągnąć.
  • Szukamy definicji określającej wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi Na podstawie tych informacji wspólnie poszukujemy najefektywniejszych form rozwoju dla współpracujących z nami organizacji pozarządowych. Te cele realizujemy przez organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, wyjazdów studyjnych, konferencji, sympozjów, itd.

Moduł II

  • Dobre zdrowie i jakość życia – najczęściej występującymi problemami są te związane ze stresem oraz zaburzenia nastroju. Fundacja Ogarnij Emocje wspiera lokalną społeczność w poszukiwaniu pomocy w rozwiązywaniu tych problemów organizując m.in. punkty wsparcia dedykowane rodzinom w trudnych sytuacjach.
  • Fundacja Ogarnij Emocje oferuje przestrzeń do spotkań dla współpracujących z nami grup.
  • Fundacja Ogarnij Emocje ustawicznie poszukuje środków na sesje terapeutyczne; warsztaty rozwoju; zajęcia sensoryczne dla naszych beneficjentów

Moduł III

  • Turystyka dla rozwoju NGO-sów – w tym module szukamy różnych form wspierających rozwój lokalnej turystyki w symbiozie z osiągnięciami wypracowanymi w organizacjach pozarządowych i bazujących na wartościach lokalnego dziedzictwa kulturowego.
  • Fundacja Ogarnij Emocje wspiera działania budujące lokalną markę turystyczną i popularyzuje działania wspierające rozwój lokalnego produktu turystycznego m.in. przez organizowanie ogólnopolskich plenerów ceramicznych AZYMUT CHRZĘSNE

O nas

Dlaczego prowadzimy naszą działalność? Ponieważ uważamy, że to przydatne umiejętności w naszym codziennym życiu. Warto wiedzieć jak, kiedy i dlaczego. 

Jesteśmy fundacja z siedzibą w Wołominie ul. Sikorskiego 15 lokal 3. Fundatorem fundacji jest – Tadeusz Sasin. Prezesem Izabella Sasin.

O nas

Dlaczego prowadzimy nasza działalność? Ponieważ uważamy, że to przydatne umiejętności w naszym codziennym życiu. Warto wiedzieć jak, kiedy i dlaczego. 

Jesteśmy fundacja z siedzibą w Wołominie ul. Sikorskiego 15 lokal 3. Fundatorem fundacji jest – Tadeusz Sasin. Prezesem Izabella Sasin.

Historia

Powołanie Fundacji 2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2022 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2022 rok

Jesteśmy członkiem:

W tym roku wspierają nas: