Przejdź do treści

Fundacja Ogarnij Emocje realizuje swoją misję przez edukację ustawiczną w trzech modułach.

Moduł I

 • NGO-sy w partnerstwie – Fundacja Ogarnij Emocje wspiera organizacje pozarządowe
  w określeniu wzajemnych pozycji na wymagającym rynku współpracy.
 • Pomagamy w określeniu celów, jakie organizacje pozarządowe chcą osiągnąć.
 • Szukamy definicji określającej wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi
  Na podstawie tych informacji wspólnie poszukujemy najefektywniejszych form
  rozwoju dla współpracujących z nami organizacjo pozarządowych. Te cele
  realizujemy przez organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, wyjazdów
  studyjnych, konferencji, sympozjów, itd.

Moduł II

 • Dobre zdrowie i jakość życia – najczęściej występującymi problemami są te związane
  ze stresem oraz zaburzenia nastroju. Fundacja Ogarnij Emocje wspiera lokalną
  społeczność w poszukiwaniu pomocy w rozwiązywaniu tych problemów organizując
  m.in. punkty wsparcia dedykowane rodzinom w trudnych sytuacjach.
 • Fundacja Ogarnij Emocje oferuje przestrzeń do spotkań dla współpracujących z nami
  grup.
 • Fundacja Ogarnij Emocje ustawicznie poszukuje środków na sesje terapeutyczne;
  warsztaty rozwoju; zajęcia sensoryczne dla naszych beneficjentów

Moduł III

 • Turystyka dla rozwoju NGO-sów – w tym module szukamy różnych form
  wspierających rozwój lokalnej turystyki w symbiozie z osiągnięciami wypracowanymi
  w organizacjach pozarządowych i bazujących na wartościach lokalnego dziedzictwa
  kulturowego
 • Fundacja Ogarnij Emocje wspiera działania budujące lokalną markę turystyczną i
  popularyzuje działania wspierające rozwój lokalnego produktu turystycznego m.in.
  przez organizowanie ogólnopolskich plenerów ceramicznych AZYMUT CHRZĘSNE