Przejdź do treści

FUNDACJA OGARNIJ EMOCJE ZAJRZYJ Z CIEKAWOŚCI

- DOŁĄCZ Z WYBORU!

Fundacja Ogarnij Emocje realizuje swoją misję w trzech modułach:

Moduł I

  • NGO-sy w partnerstwie – Fundacja Ogarnij Emocje wspiera organizacje pozarządowe w określeniu wzajemnych pozycji na wymagającym rynku współpracy.
  • Pomagamy w określeniu celów, jakie organizacje pozarządowe chcą osiągnąć.
  • Szukamy definicji określającej wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi Na podstawie tych informacji wspólnie poszukujemy najefektywniejszych form rozwoju dla współpracujących z nami organizacji pozarządowych. Te cele realizujemy przez organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, wyjazdów studyjnych, konferencji, sympozjów, itd.

Moduł II

  • Dobre zdrowie i jakość życia – najczęściej występującymi problemami są te związane ze stresem oraz zaburzenia nastroju. Fundacja Ogarnij Emocje wspiera lokalną społeczność w poszukiwaniu pomocy w rozwiązywaniu tych problemów organizując m.in. punkty wsparcia dedykowane rodzinom w trudnych sytuacjach.
  • Fundacja Ogarnij Emocje oferuje przestrzeń do spotkań dla współpracujących z nami grup.
  • Fundacja Ogarnij Emocje ustawicznie poszukuje środków na sesje terapeutyczne; warsztaty rozwoju; zajęcia sensoryczne dla naszych beneficjentów

Moduł III

  • Turystyka dla rozwoju NGO-sów – w tym module szukamy różnych form wspierających rozwój lokalnej turystyki w symbiozie z osiągnięciami wypracowanymi w organizacjach pozarządowych i bazujących na wartościach lokalnego dziedzictwa kulturowego.
  • Fundacja Ogarnij Emocje wspiera działania budujące lokalną markę turystyczną i popularyzuje działania wspierające rozwój lokalnego produktu turystycznego m.in. przez organizowanie ogólnopolskich plenerów ceramicznych AZYMUT CHRZĘSNE

O nas

Dlaczego prowadzimy naszą działalność? Ponieważ uważamy, że to przydatne umiejętności w naszym codziennym życiu. Warto wiedzieć jak, kiedy i dlaczego. 

Jesteśmy fundacja z siedzibą w Wołominie ul. Sikorskiego 15 lokal 3. Fundatorem fundacji jest – Tadeusz Sasin. Prezesem Izabella Sasin.

O nas

Dlaczego prowadzimy nasza działalność? Ponieważ uważamy, że to przydatne umiejętności w naszym codziennym życiu. Warto wiedzieć jak, kiedy i dlaczego. 

Jesteśmy fundacja z siedzibą w Wołominie ul. Sikorskiego 15 lokal 3. Fundatorem fundacji jest – Tadeusz Sasin. Prezesem Izabella Sasin.

Nasza historia

Powołanie Fundacji 2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2022 rok

W tym roku wspierają nas:

Jesteśmy członkiem: