Przejdź do treści

W 2021 Fundacja Ogarnij Emocje zrealizowała:

  • AZYMUT CHRZĘSNE 2021
  • FILM DOKUMENTALNO-EDUKACYJNY FENOMEN NORWIDA
  • Z ZIEMI
  • Źródła fascynacji rękodziełem czyli, jak przez rękodzieło wyrazić siebie
  • Centrum wsparcia aktywności społecznej
  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin

Działania realizowane przez Fundację Ogarnij Emocje w roku 2021 opierały się na zadaniach projektowych.  To sprawiało, że nasz wizerunek nie pokazuje w pełni tego co robimy, a tym bardziej tego – co moglibyśmy zrobić dla rozwoju społecznego w regionie Równiny Wołomińskiej i na Mazowszu.  Kolejne lata naszej historii pokazują, że żeby optymalnie pracować na rzecz dobra wspólnego każda organizacja pozarządowa potrzebuje rozpoznawalnej MARKI i właściwego WIZERUNKU. Im szybciej WIZERUNEK  i MARKA Fundacji Ogarnij Emocje będzie w pełni odzwierciedlał to kim jesteśmy, co robimy i dla kogo pracujemy – tym prędzej fundacja (angażując do tego celu wszystkie dostępne formy wspierające rozwój tych działań) zacznie budować dialog międzypokoleniowy, społeczny a to przybliży nas do budowania dobra wspólnego.
I to był cel pracy Fundacji Ogarnij Emocje w roku 2021.

azymut-22

AZYMUT CHRZĘSNE 2021

W roku 2021 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy PLENER CERAMICZNY – AZYMUT CHRZĘSNE 2021 oraz WYPAŁ CERAMIKI W PIECU TYPU WĘGIERSKIEGO.

FILM DOKUMENTALNO-EDUKACYJNY FENOMEN NORWIDA

Zakładanym celem realizacji zadania było opracowanie scenariusza i wyreżyserowanie (nagranie) filmu dokumentalnego utrzymanego w charakterze edukacyjno- fabularnym, którego treścią jest  życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida.

Centrum wsparcia aktywności społecznej

Nasze działania mają przyczyniać się do budowania silnej i świadomej swojej siły społeczności obywatelskiej, która będzie umiała skutecznie realizować własne cele umiejętnie wplatając je w cele ogólne realizowane regionalnie i ponadregionalnie.

IMG20210919131145

Źródła fascynacji rękodziełem czyli, jak przez rękodzieło wyrazić siebie

Celem realizowanego projektu było budowanie rozpoznawalnej marki kulturowej i turystycznej, promocja kultury, wymiana informacji, poznawanie kultury, odkrywania życiowych pasji, promowanie społecznie akceptowalnych zachowań, nabywanie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej, promocja Urli, wsparcie lokalnych twórców.

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin

W punkcie były prowadzone poradnictwa z zakresu: socjalnego; psychologicznego; pedagogicznego obejmującego zakresem przede wszystkim obszar prawa rodzinnego.

Z ZIEMI

Wystawa ceramicznej rzeźby plenerowej Z Ziemi uzupełniona o tematyczny folder pokazujący harmonię kultury i sztuki w kontekście budowania marki turystycznej Mazowsza

W tym roku współpracowaliśmy:

2018 2019 2020 2021 2022