Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia          2021-04-15       Data zakończenia         2021-09-30
Podstawa prawna; Umowa nr 112.2021 zawarta w dniu 02 kwietnia 2021 r. w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „V Ogólnopolski plener ceramiczny Azymut Chrzęsne 2021” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

W roku 2021 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy PLENER CERAMICZNY – AZYMUT CHRZĘSNE 2021 oraz WYPAŁ CERAMIKI W PIECU TYPU WĘGIERSKIEGO.

Wydarzenia utrzymane były w formie happeningu. 

W roku 2021 ceramicy biorący udział w V Ogólnopolskim Plenerze Ceramicznym Azymut Chrzęsne 2021 swoje prace dedykowali Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Naturalnym jest więc fakt, że główną ceramiczną inspiracją twórczą V ogólnopolskiego pleneru ceramicznego AZYMUT CHRZĘSNE 2021 była 200 rocznica urodzin Cypriana Norwida – wybitnego artysty o wielu zamiłowaniach kulturowych.

Zadanie było objęte patronatem honorowym przez prestiżowe jednostki kulturowe jakimi są:

  • Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa
  • Związek Ceramików Polskich

Zwieńczeniem 14 dniowego ogólnopolskiego pleneru ceramicznego był niezwykle widowiskowy wypał ceramiki w plenerowym piecu typu węgierskiego. Plenerowy wypał ceramiki w piecu typu węgierskiego – to wydarzenie. Cechą charakteryzującą ten rodzaj wypału ceramicznego  jest to, że jest to piec służący do jednokrotnego wypału ceramiki. Kształt i wielkość pieca dostosowany jest do wielkości wypalanych form. Jest to wyróżnik który determinuje zalety i wady konstrukcji. Zaletą pozostaje możliwość wypału formy dowolnych rozmiarów, wadą jest wysoki koszt wypału. Istotną cechą, dla której ten typ wypału ceramiki cieszy się wyjątkową estymą jest jego widowiskowość. Rozżarzony piec jest bardzo widowiskowy. Emanując ciepłem i światłem w sposób naturalny sprzyja integracji społecznej obserwujących wydarzenie. Jest to wyjątkowe przeżycie – nawet dla ludzi, którzy nie mają wiele wspólnego z kulturą i sztuką powiązaną z ceramiką. Wysoka temperatura wypału powoduje, ze uzyskane implikacje cechują się oryginalnością. Jest to taki rodzaj wypału ceramiki w którym wypalane przedmioty mają nowe, często abstrakcyjne i trudne do uzyskania w innych metodach wypału efekty. Piec budowany jest (zależnie od rozmiarów) od 5 godzin i więcej . Sam wypał i studzenie pieca po wypale trwa co najmniej dobę. Jest to czas w którym różne grupy społeczne mają sposobność przybliżania się do obcowania z niszową odsłoną kultury wysokiej. V Ogólnopolski Plener Ceramiczny był płaszczyzną na której kontynuowany był proces budowy oczekiwanego kulturowego wizerunku Powiatu Wołomińskiego.