Przejdź do treści

W 2020 Fundacja Ogarnij Emocje zrealizowała:

  • Wystawa rzeźby ceramicznej „Z Ziemi”
  • Wypał ceramiki w piecu typu węgierskiego
  • Centrum wsparcia aktywności społecznej
  • Powiat Wołomiński – turystycznym liderem regionu

Nasze cele realizujemy popularyzując kulturę, turystykę i rekreację, zdrowy styl życia, ekologię i ochronę środowiska. Budujemy otwarte, oparte na wiedzy społeczeństwo. Dążymy do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia. Promujemy rozwój edukacji, rewitalizacji, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Propagujemy kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pracujemy na rzecz pomocy społecznej. Nagłaśniamy samorozwój poznawczy, który buduje i poszerza kierunki rozwoju kulturowego, turystycznego oraz gospodarczego. Prowadzimy warsztaty, prelekcje, spotkania tematyczne. Popularyzujemy przynależność do środowiska w którym żyjemy, wzmacniamy tradycje regionalną. Rozpowszechniamy pozytywne relacje wewnątrz naszego regionu i poza nim rozwijając różne formy „bezbolesnego przyswajania wiedzy”. Naszą misją jest popularyzacja wspólnych działań prospołecznych.

Wernisaż Z ZIEMI-13

Wystawa rzeźby ceramicznej „Z Ziemi”

Celem realizacji projektu było budowanie kulturowej marki Powiatu Wołomińskiego. Wystawa plenerowa rzeźby ceramicznej Z ZIEMI pozwalała spojrzeć na Pałac w Chrzęsnem z innej niż zwykle  perspektywy.

Wypał ceramiki w piecu typu węgierskiego

PIEC WĘGIERSKI, to typ pieca polowego do wypału ceramiki. Cechą charakteryzującą ten rodzaj sztuki było to, że mogliśmy sami zbudować piec do jednokrotnego wypału. Kształt i wielkość pieca dostosowany był do wielkości wypalanych form. Był  to wyróżnik który determinował zalety i wady konstrukcji.

Centrum wsparcia aktywności społecznej

Przez siedem miesięcy w których realizowane było działanie projektowe specjaliści z obszarów wsparcia projektowego prowadzili indywidualne wsparcie dla zgłaszających się beneficjentów projektowych.

Powiat Wołomiński – turystycznym liderem regionu

Od wielu lat prowadzimy spotkania tematyczne, które pod auspicjami Fundacji Ogarnij Emocje przybrały formę o znamionach konsultacji społecznych rozwoju turystyki lokalnej i regionalnej.

W tym roku współpracowaliśmy: