Przejdź do treści

W 2018 Fundacja Ogarnij Emocje zrealizowała:

  • WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY III Ogólnopolski Plener Ceramiczny Chrzęsne 2018 „Azymut Chrzęsne”
  • Okiem młodego ceramika – podwodny świat
  • TURYSTYCZNA KARUZELA RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ

W roku 2018 nasza uwaga była skierowana na popularyzowanie ceramiki, jako niszowej gałęzi kultury silnie związanej z regionem Mazowsza. Poza tym nasze aktywności popularyzują współpracę w budowaniu społecznie oczekiwanego i akceptowanego kierunku rozwoju kulturowego, turystycznego i gospodarczego.

Nasze cele w roku 2018 osiągaliśmy przez:

  • wyzwalanie potrzeby samorozwoju poznawczego ( warsztaty, prelekcje, kluby tematyczne);
  • szersze utożsamianie się ze środowiskiem w którym żyjemy (plenery, wyjazdy studyjne, rajdy, warsztaty);
  • wzmacnianie kulturowej przynależności lokalnej i regionalnej (plenery, wyjazdy studyjne, rajdy, warsztaty);
  • wzmacnianie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym mieszkańców i gości przez propagowanie form „bezbolesnego przyswajania wiedzy”.

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY III Ogólnopolski Plener Ceramiczny Chrzęsne 2018 „Azymut Chrzęsne”

Autorski program pleneru ceramicznego „Azymut Chrzęsne 2018” opracowano w oparciu o założenia wynikające ze współpracy z artystami ceramikami. Zgodnie z założeniami, słowa takie jak ceramika, sztuka oraz samorealizacja,  były szeroko popularyzowane zarówno jako gałąź kultury wyższej, jak i jako przejaw samodzielnych artystycznych prób twórczych.

Okiem młodego ceramika - podwodny świat

Realizacja zadania otworzyła możliwości obcowania z ceramiką, jako formą artystycznego przekazu w wyrażaniu emocji oraz nabywaniu umiejętności nawiązywania dialogu poprzez sztukę. Działanie było wsparciem dla dobrych praktyk w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych  mieszkających w obszarze administracyjnym Powiatu Wołomińskiego.

TURYSTYCZNA KARUZELA RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ

Potencjał walorów naturalnych równiny wołomińskiej w odniesieniu do sąsiadujących powiatów wołomińskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego jest na tyle duży by stanowić jedną z głównych podstaw do budowania zintegrowanego produktu turystycznego obszaru. 

W tym roku współpracowaliśmy: