Przejdź do treści

W 2019 Fundacja Ogarnij Emocje zrealizowała:

  • PASIEKA
  • Ocalić od zapomnienia
  • WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny Chrzęsne 2019 „Azymut Chrzęsne”

Rok 2019 był rokiem w którym nasze działania rozbudzały w mieszkańcach poczucie przynależności do regionu w którym żyjemy. Realizując warsztaty kulturowe – otwieramy się na nowe formy artystycznego przekazu w wyrażaniu emocji i nabywaniu umiejętności nawiązywania dialogu przez sztukę. Jesteśmy przekonani, że takie działania promują region, jako miejsce przyjazne w rozbudzaniu potrzeby obcowania z szeroko rozumianą kulturą. Miejscem realizacji naszych zadań jest powiat wołomiński, ale zdarza się, że o naszej pracy można usłyszeć także poza granicami naszego powiatu.

64567858_480295735847300_6479434288910565376_n

PASIEKA

„Pasieka” to zadanie propagujące rolnictwo ekologiczne przez upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W przyrodzie 80% roślin potrzebuje do rozmnażania owadów. W Polsce pszczoła miodna zapyla niemal połowę wszystkich roślin. Jeśli kiedyś obudzimy się w świecie w którym zabraknie pszczół – będzie to znaczyło, że niedługo wokół nas będzie tylko pustynia.

Ocalić od zapomnienia

Przygotujemy i przeprowadzimy cykl 21 różnorodnych, ale spójnych tematycznie warsztatów dla (średnio) 10 osobowej grupy każde zajęcia oraz 2 happeningi tematyczne – „jak dobrze znasz miejsce w którym mieszkasz?” (Rys historii – przemysł i technologia) popularyzujących dziedzictwo kulturowe miasta Wołomina na podstawie i w odniesieniu do 100 letniej historii miasta. Zajęcia utrzymane będą w klimacie wydarzeń artystycznych, mających swój przekaz i dramaturgię.

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny Chrzęsne 2019 „Azymut Chrzęsne”

Wydarzenie, jakim jest organizacja IV Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego planowane jest w okresie letnim od 08 lipca do 21 lipca 2019r.  Bezpośrednio w plenerze weźmie udział co najmniej 10 artystów ceramików, których będzie można oglądać przy pracy twórczej. Pośrednio w wydarzeniu weźmie udział, co najmniej 100 osób.

W tym roku współpracowaliśmy: