Przejdź do treści


W 2023 Fundacja Ogarnij Emocje realizuje:

 

 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin
 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin 
 • Punkt wsparcia aktywności społecznej
 • AZYMUT CHRZĘSNE 2023
 • KOTARBIŃSCY – film dokumentalno-edukacyjny
 • Centrum wsparcia aktywności społecznej 2023
 • Azymut kultura 
 • Pomocni Razem

 

W roku 2023  będziemy kontynuowali zadania, które pozwalają na utożsamianie się mieszkańcom ze środowiskiem w którym żyją. 
Naszym celem do którego będziemy dążyli w roku 2023 jest wspieranie edukacji trwającej przez całe życie. Edukacji która wspiera rozwój  i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej, a także zorientowanej na zatrudnienie. 

Misją działań będzie fundamentowanie  konstruktywnego dialogu, który wspiera lokalną integrację.

Realizując nasze zadania będziemy dążyli do wzmacniania kapitału ludzkiego dzięki któremu możliwy jest rozwój lokalny. 

Wiedza jaką zdobywamy każdego dnia w czasie wykonywania różnorodnych prac będzie wspierała nas w „otwieraniu się” na społeczną tolerancję.

Nasz dialog ukierunkowany jest na zrozumienie i poszanowanie odmienności kulturowych oraz sposobach ich akceptowania.

Naszym mottem w roku 2023 będzie upowszechnianie takich wartości jak;

 • tolerancja,
 • empatia
 • wrażliwość społeczna

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO  WOLONTARIUSZY, którzy nas wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem.
Ten znaczący wkład pracy wolontarystycznej pozwala nam realizować nasze zadania. 

W każdym naszym działaniu wolontariat kompetencyjny wspiera:

 • budowanie relacji z lokalnym otoczeniem
 • wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu

Dzięki współpracy z WOLONTARIUSZAMI  osiągamy efekt synergii, który odpowiednio zwiększa przekaz misji i celów naszych działań.  Jest to taka forma naszej współpracy, która pozwala uzupełniać znane i rozwijać nowe obszary zainteresowania WOLONTARIUSZOM, którzy na co dzień nie są w strukturach  pozwalających poznać mechanizmy prac projektowych. 

Pomocni razem

W przypadku dzieci z dysfunkcją Autyzmu i/lub Zespołem Aspergera ważne jest, aby poprzez realizację działań wzmocnić ich umiejętności, które będą wsparciem w ich codziennych czynnościach. Dlatego każde dziecko, które weźmie udział w realizowanym programie dostanie wsparcie w takich obszarach by mogło samodzielnie :


Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin.


Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin.


Azymut kultura

W ramach realizacji zadania przygotujemy
i zrealizujemy trzy spójne wydarzenia kulturowe, które swoim zakresem przyczyniać się będą do popularyzacji kultury wyższej na Mazowszu.


VII Ogólnopolski Plener Ceramiczny
"AZYMUT CHRZĘSNE 2023"

W czasie realizacji zadania projektowego będą  prezentowanie
i popularyzowanie dobre praktyki, które umożliwią wymianę doświadczeń.

Nasza wspólna praca przyczyni się do poznawania aktualnych preferencji społecznych w zakresie budowania świadomej praw
i obowiązków lokalnej społeczności, która ma stawać się fundamentem do lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Popularyzowanie ceramiki jako kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa lokalnego w nawiązaniu do dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Powiatu Wołomińskiego zaczęło przybierać nowe, ciekawe formy.

KOTARBIŃSCY
FILM DOKUMENTALNO-EDUKACYJNY

Misją realizowanego zadania będzie upowszechnienie wiedzy na temat ważnych postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim. 
Punktem wyjściowym do realizacji tego dokumentu będą dzieje rodziny Kotarbińskich dokumentowane w tym czasie,  kiedy ich losy splatały się z wydarzeniami w majątku ziemskim w Chrzęsnem.  


Centrum wsparcia aktywności społecznej 2023

W wyniku obserwacji edukatorzy współpracujący z Fundacją Ogarnij Emocje sugerują, że działające organizacje pozarządowe stale potrzebują skutecznych, ale także łatwych i nieabsorbujących czasowo sposobów na zarządzanie.