Przejdź do treści

Zadanie jednoroczne.
Data rozpoczęcia       2022-04-01     Data zakończenia       2022-12-31
Podstawa prawna Umowa nr W/UMWM-U U/UM/OR/981/ 2022 zawarta 30 maja 2022r.

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

W wyniku obserwacji edukatorzy współpracujący z Fundacją Ogarnij Emocje sugerują, że działające organizacje pozarządowe stale potrzebują skutecznych, ale także łatwych i nieabsorbujących czasowo sposobów na zarządzanie.

Żeby sprostać temu wyzwaniu liderzy organizacji pozarządowych mają ustawiczną potrzebę angażowania się w procesy edukacyjne, które mogą przybliżać nas do osiągania określonych celów. 

Są to działania, które wymagają dobrze przygotowanego i sukcesywnie realizowanego planu.

Celem wszystkich elementów działania jest:

  • kontynuacja wcześniejszych działań, jakie organizowaliśmy w tych obszarach tematycznych w latach 2017 – 2021;
  • rozszerzenie ich o ustawiczne poszukiwanie i popularyzowanie synergii w działaniach na rzecz międzysektorowych dziedzin wspierających budowanie dobra wspólnego.

Dzięki kontynuacji Fundacja Ogarnij Emocje buduje „łącznik”, który pozwala NGO-som poznawać sposoby legislacyjne w takim stopniu, by współpraca stawała się skuteczna. 

Zadanie kierowane jest do tych mieszkańców Mazowsza, którzy chcą mieć rzeczywisty wpływ na tworzenie i rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych z sektorem JST oraz biznesem, a także są zainteresowani samorozwojem społecznym.

W działaniach dbamy o jakość przekazywanej wiedzy m.in. w panelach dotyczących planowania, organizowania i motywowania.

Napisz do nas!