Przejdź do treści


CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 2023

Zadanie jednoroczne.
Data rozpoczęcia       2023-03-03     Data zakończenia       2023-12-31
Podstawa prawna Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/9211/2023 

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowany jest przy wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacją Ogarnij Emocje.

Fundacja Ogarnij Emocje zorganizuje i poprowadzi „Centrum wsparcia aktywności społecznej 2023” dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w powiatach legionowskim, węgrowskim wołomińskim i wyszkowskim zainteresowanych tematyką budowania integracji społecznej i rozwoju powiatów i Mazowsza.

Miejsce realizacji zadania

 • Głównym miejscem, które będzie obsługiwało zadanie i które przyjmie na siebie oficjalne funkcje wynikające z realizacji projektu będzie pracownia Fundacji Ogarnij Emocje w Wołomin ul. Żelazna pawilon 1B.
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłaszając potrzebę tematyczną i określając odbiorcę będą mogli wskazać dowolne miejsce w terenie objętym realizacją projektu w którym przygotujemy i przeprowadzimy program konsultacji i/lub szkolenia.

 

Celem realizowanego zadania jest:

 • wspieranie organizacji pozarządowych, które realizować będziemy przez udzielanie porad w zakresie informacyjnym i doradczym.

W CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ  2023 będziemy realizowali te działania, które będą m.in.:

 • wspierać NGO-sy  w podnoszeniu skuteczności ich organizacji w zdobywaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych; (spotkania indywidualne)
 • wspierać działalność NGO poradnictwem (w tym pomoc w zakresie wsparcia merytorycznego przy pisaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych),  oraz doradztwo w dziedzinie bieżącej obsługi realizowanych projektów; (spotkania indywidualne)
 • wspierać NGO-sy w aktualizowaniu wiedzy z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej; (szkolenia)
 • wspierać w zakresie  ochrony danych osobowych. (szkolenia)
 • koordynować budowanie programu współpracy organizacji pozarządowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego; (spotkania studyjne)
 • współpracować w budowaniu baz kontaktów z organizacjami pozarządowymi.
 • W osiągnięciu misji pomocne będzie;
 • stworzenie miejsca do spotkań, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami w którym będą prowadzone doradztwa organizacyjne dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, (m.in. podstawowe doradztwo administracyjne, prawne, księgowe). Fundacja Ogarnij Emocje realizując zadanie będzie wynajmowała pomieszczenie, które przyjmie na siebie oficjalne funkcje wynikające z realizacji projektu.
 • wybór miejsca spotkań będzie ustalany zgodnie z możliwościami wynikającymi z aktualnych potrzeb uczestników i możliwości realizatorów działania. Fundacja Ogarnij Emocje dysponuje zapleczem mobilnym umożliwiającym prowadzenie działań w terenie. Poza głównym miejscem prowadzenia „Centrum wsparcia aktywności społecznej 2023” – realizację działań projektowych realizować będziemy także w terenie – czyli we wskazanych przez organizacje pozarządowe miejscach znajdujących się w gminach powiatów objętym działaniem m.in takich jak siedziby KGW, OSP, świetlice, biblioteki, ośrodki kultury, placówki edukacyjne, itp. 

Napisz do nas!