Przejdź do treści

W 2022 Fundacja Ogarnij Emocje zrealizowała:

  • AZYMUT CHRZĘSNE 2022
  • SZAŁ – film dokumentalno-edukacyjny
  • Centrum wsparcia aktywności społecznej 2022
  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin
  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin
  • My też jesteśmy wśród WAS

Rok 2022 upłynął nam na popularyzowaniu takich form oczekiwanych społecznie, które pozwalają na utożsamianie się ludzi ze środowiskiem w którym żyją, wyzwalając potrzebę samorozwoju, wzmacniając przynależność lokalną i regionalną, rozbudzając pozytywne relacje (zarówno w odniesieniu do mieszkańców jak i odwiedzających region gości). Naszym celem w roku 2022 było rozbudzanie  potrzeby edukacji, która motywuje do pogłębiania wiedzy i wspiera rozumienie takich wartości, jak tolerancja i szacunek.  Edukacja pozwoli rozwijać konstruktywny dialog integrujący społecznie i międzypokoleniowo. Pobudzać będzie aktywność uczestników w kierunku umiejętności zachowania naszego dziedzictwa i wykorzystania tej wiedzy. Wspiera nas w tych dążeniach  poszukiwanie lokalnych wyróżników. Dążymy by nasze działania wspierały rozwój i wzmacniały  kapitał ludzki. Wiedza ma nas „otwierać” na społeczną tolerancję w kierunku zrozumienia i poszanowania odmienności kulturowych, gospodarczych oraz sposobach ich akceptowania. Fundacja Ogarnij Emocje w roku 2022 szerzyła różne formy komunikacji wewnątrz i międzypokoleniowej w odkrywaniu prawdy historycznej i zrozumienia jej w odniesieniu do czasów współczesnych i relacji międzyludzkich. Wymiana myśli i partycypacja intelektualna ma nam pomagać w rozbudzaniu lokalnego patriotyzmu, jako podstawy do kształtowania tolerancji zachowań prospołecznych i rozwoju gospodarczego.  Naszą misją na rok 2022 było upowszechnianie takich wartości jak; tolerancja, empatia i wrażliwość społeczna.

AZYMUT CHRZĘSNE 2022

Popularyzowanie ceramiki jako kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa lokalnego w nawiązaniu do dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Powiatu Wołomińskiego zaczęło przybierać nowe, ciekawe formy.

SZAŁ - film dokumentalno-edukacyjny

Film dedykowany jest Władysławowi Podkowińskiemu. Film zasięgiem historyczno-edukacyjnym obejmie te lata życia artysty, w których swoje inspiracje Władysław Podkowiński czerpał mieszkając w Pałacu w Chrzęsnem.

Centrum wsparcia aktywności społecznej 2022

W wyniku obserwacji edukatorzy współpracujący z Fundacją Ogarnij Emocje sugerują, że działające organizacje pozarządowe stale potrzebują skutecznych, ale także łatwych i nieabsorbujących czasowo sposobów na zarządzanie.

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin.

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin.

My też jesteśmy wśród WAS

Celem zadania jest nabywanie, rozwijanie, podtrzymanie i usprawnianie umiejętności dzieci i młodzieży z dysfunkcją Autyzmu i Zespołem Aspergera niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych.

W tym roku współpracowaliśmy: