Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia 2022-04-15            Data zakończenia       2022-11-30
Podstawa prawna; Umowa nr 96.2022 zawarta w dniu 18 marca 2022r. w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „SZAŁ – film dokumentalno-edukacyjny dedykowany twórczości Władysława Podkowińskiego dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

Film dedykowany jest Władysławowi Podkowińskiemu. Film zasięgiem historyczno-edukacyjnym obejmie te lata życia artysty, w których swoje inspiracje Władysław Podkowiński czerpał mieszkając w Pałacu w Chrzęsnem. Był to okres, który wywarł ogromny wpływ zarówno na jego życie prywatne, jak również artystyczne. Przebywając w Chrzęsnem i okolicach Władysław Podkowiński stworzył swoje największe dzieła. Majątkiem ziemskim Chrzęsne i Pałacem w Chrzęsnem oraz mazowiecką wsią było inspirowanych wiele kolejnych prac mistrza Podkowińskiego.

Celem filmu było przedstawienie sylwetki wielkiego polskiego impresjonisty na tle wydarzeń społeczno-kulturowych ziemiaństwa polskiego na Mazowszu końca XIX wieku. By zapewnić prawdę przekazu zawartego w filmie wypowiedzi oraz dokumentacja oryginalnych dzieł Władysława Podkowińskiego konsultowana była z autorytetami eksperckimi, którzy poświęcili swoje badania twórczości tego artysty. W trakcie prac nad realizacją filmu poszukiwaliśmy odpowiedzi m.in. na pytania:

  • dlaczego pobyt w Pałacu w Chrzęsnem miał tak wielki wpływ na sztukę i życie Władysława Podkowińskiego
  • czemu właśnie ten okres życia wielkiego polskiego malarza tak bardzo przyczynił się do uznania Podkowińskiego za największego polskiego impresjonistę końca XIX wieku.

Autorzy realizujący zadanie dokładali starań, by zawarte w filmie treści niosły przekaz na tyle silny i akceptowalny, żeby film SZAŁ mógł stać się jednym ze stałych elementów prezentujących dorobek kulturowy Pałacu w Chrzęsnem.

Film ma być impulsem do wskazywania wybitnych artystów, którzy na przestrzeni wieków w Pałacu w Chrzęsnem odnajdywali swą twórczą wenę. Mistrzów którzy tworząc kulturę inspirowani Pałacem w Chrzęsnem budowali dzieła godne spuścizny dziedzictwa narodowego.

Jesteśmy przekonani, że dzięki wartościom zawartym w filmie stanie się on ważnym elementem budowania marki kulturowej i będzie:

  • chętnie prezentowany i oglądany podczas oficjalnych spotkań, a także przy okazji wydarzeń społeczno-kulturowych organizowanych w Pałacu.
  • interesującym i twórczym uzupełnieniem i wartościową formą przekazu tematyki dotyczącej naszego lokalnego dziedzictwa i jego wartościach w odniesieniu do dziedzictwa narodowego.

W filmie będą zawarte elementy edukacyjne, które otworzą przed nim możliwość dystrybuowania go w szkołach. Mamy nadzieję, że dla młodzieży szkół uczącej się w powiecie wołomińskim, będzie to na tyle ważny i inspirujący przekaz, by stać się dla niej istotnym i poszukiwanym uzupełnieniem programu nauczania przy zgłębianiu wiedzy dotyczącej np. historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, religii i etyki.