Przejdź do treści


W 2024 Fundacja Ogarnij Emocje realizuje:

 

  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin
  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin 
  • Punkt wsparcia aktywności społecznej

 

W roku 2024  będziemy kontynuowali zadania, które pozwalają na utożsamianie się mieszkańcom ze środowiskiem w którym żyją. 
Naszym celem do którego będziemy dążyli w roku 2024 jest wspieranie edukacji trwającej przez całe życie. Edukacji która wspiera rozwój  i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej, a także zorientowanej na zatrudnienie. 

Misją działań będzie fundamentowanie  konstruktywnego dialogu, który wspiera lokalną integrację.

Realizując nasze zadania będziemy dążyli do wzmacniania kapitału ludzkiego dzięki któremu możliwy jest rozwój lokalny. 

Wiedza jaką zdobywamy każdego dnia w czasie wykonywania różnorodnych prac będzie wspierała nas w „otwieraniu się” na społeczną tolerancję.

Nasz dialog ukierunkowany jest na zrozumienie i poszanowanie odmienności kulturowych oraz sposobach ich akceptowania.

Naszym mottem w roku 2024 będzie upowszechnianie takich wartości jak;

  • tolerancja,
  • empatia
  • wrażliwość społeczna

 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO  WOLONTARIUSZY, którzy nas wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem.
Ten znaczący wkład pracy wolontarystycznej pozwala nam realizować nasze zadania. 

W każdym naszym działaniu wolontariat kompetencyjny wspiera:

  • budowanie relacji z lokalnym otoczeniem
  • wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu

Dzięki współpracy z WOLONTARIUSZAMI  osiągamy efekt synergii, który odpowiednio zwiększa przekaz misji i celów naszych działań.  Jest to taka forma naszej współpracy, która pozwala uzupełniać znane i rozwijać nowe obszary zainteresowania WOLONTARIUSZOM, którzy na co dzień nie są w strukturach  pozwalających poznać mechanizmy prac projektowych. 

Punkt wsparcia organizacji społecznych - zadanie wieloletnie

W czasie realizacji zadania projektowego będą  prezentowanie
i popularyzowanie dobre praktyki, które umożliwią wymianę doświadczeń.

Nasza wspólna praca przyczyni się do poznawania aktualnych preferencji społecznych w zakresie budowania świadomej praw
i obowiązków lokalnej społeczności, która ma stawać się fundamentem do lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego.


Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin.


Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin.