Przejdź do treści

Zadanie wieloletnie

Data rozpoczęcia       2022-06-01     Data zakończenia       2024-12-31

Podstawa prawna; Umowa nr 262.2022 zawarta w dniu 01 czerwca 2022 w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin. W punkcie będą się odbywały indywidualne porady z zakresu wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego. Celem tych spotkań jest prowadzenie dedykowanych sesji doradczych i terapeutycznych w trakcie których uczestnicy pod opieką specjalisty-terapeuty poszukują rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem ich rodzin.

Projekt „ Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Dąbrówka, Klembów, Radzymin” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

Do realizacji zadań prowadzony jest stacjonarny punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Radzyminie ul. Stary Rynek 23/2. Jest to miejsce dostosowane technologicznie i technicznie do realizacji zadania zarówno w formie stacjonarnej (najodpowiedniejszej w budowaniu prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych), jak również jest tam odpowiednie zaplecze do prowadzenia spotkań hybrydowych lub online (gdyby zaistniała taka potrzebna) dla umożliwienia spotkań uczestnikom zadania. Punkt jest wyposażony w odpowiednie narzędzia technologiczne co daje większą swobodę pracy i podnosi jej komfort (nowe kanały komunikowania mogą wspierać nawiązywanie kontaktów, ale także być pomocne w optymalnym przekazywaniu informacji zgłaszającym się do nas Interesariuszom).

Uczestnicy, którzy zgłoszą się o wsparcie są obsługiwani kompleksowo.

  • Pierwszym etapem wsparcia jest pogłębiony wywiad, który pozwoli dobrać najwłaściwsze ścieżki wsparcia – tak, żeby pomoc była optymalnie właściwa. Jest to szczególnie ważne ponieważ uczestnik, który zwraca się o wsparcie w trudnych dla siebie momentach życia – powinien mieć maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Żeby nasza pomoc mogła być realnym wsparciem – dołożymy wszelkich starań, by dostęp do specjalistów był w zasięgu osób zgłaszających potrzebę konsultacji i mógł być dla nich skutecznym wsparciem w rozwiązywaniu ich problemów.
  • Kompleksowość działań pozwoli na wskazywanie uczestnikom szukającym rozwiązania swoich najodpowiedniejszych dla ich sytuacji rozwiązań bieżących i długotrwałych sytuacji problemowych z jakimi się do nas zgłoszą.
  • Edukacja poprzez przybliżanie pojęć, zakresu i obszarów działań, jakie mogą być wspierane przez konkretnych specjalistów oraz pokazywanie kierunków współpracy z innymi podmiotami (Jednostki Samorządów Terytorialnych, Dzienne Ośrodki Wsparcia, świetlice środowiskowe, szkoły, Pomoc Społeczna itd.) pozwoli naszym uczestnikom pokonywać problemy z poszanowaniem prawa i budować poprawne relacje współżycia w grupie społecznej.
  • W trakcie porad nasi specjaliści będą pracowali także nad popularyzacją i upowszechnianiem dostępu mieszkańców do bezpłatnych porad psychologicznych, socjalno-rodzinnych i prawnych. Jest to ważny element naszego działania – ponieważ od jakości i formy wsparcia – (od tego na ile może być to wsparcie z zapleczem empatii) zależy cały cykl dalszej pracy ze środowiskiem w którym występuje kryzys.

W specjalistycznym punkcie poradnictwa rodzinnego uczestnicy będą mieli szansę poszerzania swojej wiedzy na ważne dla ich obszary życia – co bezpośrednio zwiększać będzie świadomość podejmowanych decyzji.

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. co należy robić w sytuacjach zagrożenia np. wykluczaniem społecznym i/lub interpretacją przepisów prawa i towarzyszących im konsekwencjom.

Dostęp do bezpłatnych socjalnych, pedagogicznych i psychologicznych usług zwiększy możliwości skorzystania z oferty i może uchronić osoby mające osobiste, życiowe problemy przed możliwymi tragicznymi skutkami ich zaniedbania.

Napisz do nas!