Przejdź do treści

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kontakt
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ogarnij Emocje (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sikorskiego 15 lok. 3, 05-200 Wołomin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sikorskiego 15 lok. 3, 05-200 Wołomin lub drogą e-mailową pod adresem: ogarnij-emocje@wp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
 9. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 11. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.