Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia: 2022-04-15   zakończenia: 2022-09-30

Podstawa prawna; Umowa nr 95.2022 zawarta w dniu 18 marca 2022r. w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Ogólnopolski plener ceramiczny Azymut Chrzęsne 2022” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

Popularyzowanie ceramiki jako kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa lokalnego w nawiązaniu do dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Powiatu Wołomińskiego zaczęło przybierać nowe, ciekawe formy. Takim działaniem był przeprowadzony po raz VI Ogólnopolski Plener Ceramiczny AZYMUT CHRZĘSNE 2022.

Główną ceramiczną inspiracją twórczą VI ogólnopolskiego pleneru ceramicznego AZYMUT CHRZĘSNE 2022 była epoka romantyzmu na przykładzie twórczości Podkowińskiego. Zakładanym celem realizacji zadania było:

  • kontynuacja rozbudzania w mieszkańcach Powiatu Wołomińskiego świadomości potrzeby obcowania z kulturą wysoką (ranga oferowanego przekazu kulturowego zależy w dużej mierze od pozycjonowania powiatu, jako miejsca otwartego na różne rodzaje form kulturowych – (także niszowych), które zabezpiecza w swojej ofercie wiele alternatywnych form spędzenia wolnego czasu)
  • promocja Powiatu Wołomińskiego jako regionu otwartego na różne formy kulturowe przez budowanie kulturowego wizerunku, który posiada trwałe i unikalne, przez co trudne do podrobienia cechy – (tożsamość Powiatu Wołomińskiego powinna wiązać się z marką kulturową naszego terenu, ponieważ to właśnie marka jest narzędziem do przekazywania informacji dotyczącej tożsamości regionu potencjalnym odbiorcom naszej oferty kulturowej). Całe zadanie będzie działaniem artystyczno-animacyjnym i edukacyjnym. Realizacja zadania w proponowanej formie pozwoli na kontynuację działania, które skutecznie od wielu lat rozwiązuje kilka elementów polityki rozwoju kulturowego w Powiecie Wołomińskim. W naszym rozumieniu jednym z ważniejszych elementów na jaki należy zwrócić uwagę jest;
  • budowanie oczekiwanej i akceptowanej marki kulturowej Powiatu Wołomińskiego przez popularyzowanie zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem ul. Pałacowa 1