Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia 2023-06-15            Data zakończenia       2023-12-31

Podstawa prawna; Umowa nr. W/UMWM-UU/UM/KP/4960/2023  zawarta w dniu 29 czerwca 2023r w Warszawie 

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zadanie AZYMUT KULTURA dofinansowane ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacją Ogarnij Emocje

 

W ramach realizacji zadania przygotujemy i zrealizujemy trzy spójne wydarzenia kulturowe, które swoim zakresem przyczyniać się będą do popularyzacji kultury wyższej na Mazowszu.

  • I wydarzenie – przeprowadzenie 24 godzin warsztatów ceramicznych dla 30-rga dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat w celu przygotowania prac wystawienniczych do 4 wystaw „Okiem Młodego Ceramika”
  • II wydarzenie – 12 ceramików będzie wypalało rzeźby przez siebie wykonane w plenerowym piecu do wypału ceramiki w asyście gości, którzy są zainteresowani lokalną twórczością ceramiczną i samorozwojem kulturowym, ale z kulturą wyższą mają rzadki kontakt. Ponadregionalny i ogólnodostępny charakter wypału gwarantuje różnorodność docelowej grupy odbiorców.
  • III wydarzenie – 30 dniowa plenerowa wystawa rzeźby ceramicznej zorganizowana w przestrzeni pałacowo-parkowej w miejscowości Chrzęsne. Uzupełnieniem wszystkich wydarzeń będzie opracowanie i wydanie katalogu dokumentującego wystawę i towarzyszące jej wydarzenia w nakładzie 200 egzemplarzy.

I Wydarzenie – Okiem Młodego Ceramika – to nazwa wystaw prac ceramicznych dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat. Realizacja zadania otworzy przed młodymi adeptami sztuki ceramiki możliwości obcowania z kulturą, jako formą artystycznego przekazu w wyrażaniu emocji oraz nabywaniu umiejętności nawiązywania dialogu poprzez sztukę. Działanie będzie wsparciem dla dobrych praktyk w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych mieszkających na Mazowszu. Biorąc udział w realizacji zadań projektowych młode pokolenie Mazowsza nabywać będzie umiejętności i wartości związane z działaniem w grupie. Misją warsztatów będzie rozbudzenie w świadomości społecznej potrzeby obcowania z kulturą wysoką, która zabezpiecza w swojej ofercie wiele alternatywnych form spędzenia wolnego czasu oraz promocja Mazowsza, jako regionu otwartego na różne formy kulturowe. Realizacja działania będzie ukierunkowana na poznawanie kultury, odkrywanie życiowych pasji, promowanie społecznie akceptowalnych zachowań, nabywanie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej i integracji w grupach społecznych. Realizacja wystaw pozwoli pokazać młodym zdolnym ceramikom Mazowsza m.in. jak odnajdywać się w świecie kultury ze szczególnym wyartykułowaniem sztuki związanej z ceramiką. Młodzi ceramicy będą uczestniczyli we wszystkich fazach przygotowań, jakie należy pokonać w drodze do wystawienia pracy (od pomysłu, poprzez informację jak przygotować pracę, żeby mogła mieć walory wystawiennicze, dobór odpowiednich materiałów, wsparcie przy tworzeniu pracy, wypał przygotowujący pracę do kolejnych działań, szkliwienie, wskazywanie na rodzaje szkliw, łączenie ich pod względem temperatury wypału, aż do końcowego efektu pracy czyli do możliwości wystawienniczej wykonanej pracy na wystawach organizowanych w czterech miejscach na Mazowszu. Animator realizujący działania projektowe oprócz wsparcia młodych adeptów sztuki ceramiki w trakcie pracy nad przygotowywanymi do wystawy eksponatami, będzie miał szereg dodatkowych obszarów w których jego wiedza będzie niezbędna, żeby cały projekt mógł mieć elementy pozwalające na miano Artystycznego Wydarzenia Ceramicznego na Mazowszu.

II Wydarzenie – wypał ceramiki w plenerowym piecu przeprowadzi mistrz sztuki ceramicznej oraz studenci i absolwenci Pracowni Ceramiki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk pięknych w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty by służyć nie tylko studentom rzeźby i ceramikom którzy będą autorami wypalanych prac, ale również odwiedzającym nasze wydarzenie gościom, którzy będą zainteresowani odsłaniać kulturę przez obcowanie z tajnikami sztuki ceramicznej. Celem wypału będzie zwrócenie uwagi na wartości kreatywne tworzywa ceramicznego i zastosowanie go w rzeźbie. Ceramika jest jedną z najstarszych sztuk plastycznych, jakie stworzył człowiek. Historia materiału ceramicznego wiąże się ściśle z historią ludzkości. Kreatywność człowieka popchnęła nas do poszukiwań i rozwoju tego materiału, a łatwość posługiwania się gliną mimo upływu lat prowadzi ludzi do coraz to nowych odkryć i doświadczeń. Ważnym połączeniem dla wyrobów z gliny jest – od samego początku związek pomiędzy gliną a ogniem. To doświadczenie uświadomiło człowiekowi, w jaki sposób może wykorzystać glinę. Wykorzystanie działania ognia jest, obok procesu tworzenia ceramicznej rzeźby przez artystę, najważniejszym i decydującym procesem. Wypalenie wyrobu jest ściśle wpisane w proces technologiczny, a sam przedmiot nabiera dzięki niemu twardości i szlachetności. Formowanie gliny, nadawanie jej kształtów, powoływanie z niej jakiejś formy do życia nadaje jej wielki mistyczny sens, ale dopiero wypalenie pozwala nadać glinie ostatecznej formy. Glina jak żaden inny surowiec – daje człowiekowi poczucie tworzenia.

III Wydarzenie – 12 ceramików będzie wystawiało swoje prace na plenerowej wystawie rzeźby ceramicznej. Wystawa ceramicznej rzeźby plenerowej uzupełniona będzie o tematyczny folder pokazujący harmonię kultury i sztuki w kontekście budowania marki kulturowej Mazowsza. Fundacja Ogarnij Emocje dąży do łączenia artystycznego przekaz bohemy z dniem dzisiejszym – dlatego dobór elementów zadania – naszym zdaniem jest właściwy. W czasie 30-dniowej wystawy prezentowane będą prace ceramiczne, które oprócz tego, że będą pełniły funkcję ambasadorów kulturowych regionu to będą także inspiracją do realizowania procesu pozwalającego na „wyjście” kultury i sztuki z gmachów instytucji, by w ciekawej, dostępnej i zrozumiałej formie można było dedykować kulturę wyższą szerokiemu gronu odbiorców. Jest to szczególne istotne dla tej części lokalnej społeczności, która na co dzień może mieć incydentalny kontakt z działaniami o charakterze kulturowym. W dobie niepewności wynikającej z coraz to nowych zagrożenia (militarna, epidemiczna, ekonomiczna, itd.) wystawa plenerowej rzeźby ceramicznej i towarzyszące formy uzupełniające będą miały ważne znaczenie w budowaniu relacji społecznych. Doznawanie kultury przy próbie zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Od roku 2020 borykamy się z kruchością integracji w dobie różnego rodzaju zagrożeń. To wszystko sprawia, że poszukujemy takich form doświadczania kultury w których mimo ograniczeń uczestnicy wydarzeń będą chcieli się integrować. Ponadto plenerowa wystawa rzeźby ceramicznej będzie wspierać przekaz międzypokoleniowy wiedzy, umiejętności oraz funkcji poznawania i odkrywania kultury materialnej i niematerialnej. Czas w którym wystawa będzie funkcjonowała w przestrzeni parkowo – pałacowej to czas, w którym zwykle odbywają się prestiżowe spotkania. Obecność w tym czasie wystawy pozwoli na popularyzowanie sztuki współczesnej w niebanalny sposób – będąc wartością dodaną każdego spotkania. Zakładając, że w czasie trwania wystawy będzie można ją swobodnie oglądać – (dni i godziny otwarcia parku pozwalają na wejście grup zorganizowanych) – plenerową wystawę rzeźby ceramicznej przez okres jej trwania będzie mogła zobaczyć duża grupa odbiorców.