Przejdź do treści

Pomocni razem

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia 2023-07-25            Data zakończenia       2023-12-15

Podstawa prawna – umowa nr 18/MCPS/08/2023/PFRON/RZS  zawarta 31.08.2023r.

Forma współpracy: powierzenie 

Pomocni razem  – działanie jednoroczne 
Data rozpoczęcia 2023-07-25 Data zakończenia 2023 -12 – 15

Podstawa prawna;
Umowa nr  18/MCPS/08/2023/PFRON/RZS  zawarta 31.08.2023r.

Forma współpracy: powierzenie 

Celem prowadzonych zajęć jest: 

 • stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności szkolnych;
 • dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną ( właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację tych bodźców.
 • poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów;
 • poprawa percepcji wzrokowej poprzez rozwój odruchu przedsionkowo- okoruchowego, długości fiksacji wzrokowej, płynności ruchów oczu;
 • poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji;
 • poprawa percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową i słuchową;
 • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowiecki 

Celem zadania jest wsparcie dzieci z orzeczeniem Autyzmu  i/lub zespołu Aspergera w nabywaniu, rozwijaniu, podtrzymywaniu do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia podstawowych ról społecznych. 

W ramach działania wsparciem będzie objętych 15-cioro dzieci w wieku od lat 3 do 14 lat. 

Uczestnicy zadania będą realizowali zajęcia uczestnicząc w: 

 • Indywidualnych zajęciach sensorycznych,
 • Indywidualnych zajęciach z logopedą,
 • Indywidualnych zajęciach hipoterapii,
 • Indywidualnych lekcjach nauki pływania

W ramach realizowanego zadania czynności związane z rekrutacją prowadzone są w ramach wolontariatu. Rekrutacja polegała na wypełnieniu przez opiekuna dokumentów związanych z uczestnictwem oraz dostarczeniu orzeczenia o niepełnosprawności, które zostanie potwierdzone za zgodność z oryginałem i będzie przechowywane w dokumentacji uczestników. Jednocześnie zostanie zrekrutowania grupa osób która zostanie wpisana na listę oczekujących i w przypadku wycofania się uczestnika będzie na jego miejsce będą włączani kolejni z listy oczekujących.