Przejdź do treści


VII Ogólnopolski Plener Ceramiczny "AZYMUT CHRZĘSNE 2023"

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia: 2023-04-15   zakończenia: 2023-09-30

Podstawa prawna;
Umowa nr 137.2023 zawarta w dniu 09.03.2023r. w Wołominie

Forma współpracy: 

zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Ogólnopolski plener ceramiczny Azymut Chrzęsne 2023” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego przy wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacją Ogarnij Emocje

W ramach realizacji zadania zorganizujemy i przeprowadzimy 2 prestiżowe wydarzenia ceramiczne jakimi będą:

 • VII ogólnopolski plener ceramiczny – AZYMUT CHRZĘSNE 2023 (realizowany w przestrzeni parkowej przy Pałacu w Chrzęsnem)
 • czasowa wystawa rzeźb ceramicznych wykonanych w czasie trwania pleneru (ekspozycja dostępna będzie w przestrzeni wystawienniczej Pałacu w Chrzęsnem).

Do tegorocznej edycji, jako motyw przewodni i artystyczną inspirację wydarzeń kulturowych realizowanych przez Fundację Ogarnij Emocje
w Pałacu w Chrzęsnem wybraliśmy dzieje rodu Kotarbińskich – rodziny, która wywarła ogromny wpływ na rozwój i rozpoznawalność majątku
w Chrzęsnem. Dzięki tej inspiracji artyści będą poszerzali wachlarz twórczego przekazu kulturowego o formy mocno zakorzenione
w lokalnej tradycji. Forma i przekaz wydarzeń będą wspierały kreowanie Pałacu w Chrzęsnem, jako miejsca przyjaznego kulturze – miejsca
w którym budowane są i rozwijane różnorodne pasje kulturowe. 

Wydarzenie I

Plener ceramiczny to działaniem w którym przez 14 kolejnych dni 12 artystów ceramików będzie tworzyło ceramiczne rzeźby inspirowane życiem rodziny Kotarbińskich. Wenę twórczą można będzie znaleźć wśród wielu przedstawicieli tej rodziny.
Jako przykład tej kulturowej wielowątkowości można brać np. z życia:

 • Tadeusza Kotarbińskiego – jednego z najbardziej znanych polskich filozofów analitycznych, który specjalizował się w logice, teorii poznania i metodologii. Współtwórca ogólnej teorii sprawnego działania, zwanej prakseologią oraz autor etycznej koncepcji opiekuna spolegliwego.
 • Miłosza Kotarbińskiego – polskiego malarza, artysty plastyka zajmującego się rysunkiem i malarstwem, śpiewaka, krytyka literackiego, poety i kompozytora. Współorganizatora a następnie dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (późniejszej ASP).
 • Mieczysława Kotarbińskiego – artysty plastyka, twórcy m.in. buławy marszałkowskiej Józefa Piłsudskiego. Zastępcy profesora na wydziale sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, profesora Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, profesora nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieczysław Kotarbiński zajmował się grafiką, malarstwem, metaloplastyką, zdobnictwem oraz projektowaniem wnętrz.

 

Wydarzenie II

 

 • Czasowa wystawa rzeźby ceramicznej w pałacu w Chrzęsnem. Wystawę będzie można oglądać w przestrzeni Pałacu w Chrzęsnem przez 21 dni. Wystawa będzie miejscem pytania odbiorcy o prawdę,
  o człowieka, o jego przyszłość i nadzieje. Wystawa wychodząc naprzeciw potrzebom będzie miejscem w którym odbywać się będą bezpośrednie spotkania ze sztuką.

To obcowanie wyrażać się będzie przez aktywne zaangażowanie
i wielozmysłowe doświadczanie rzeczywistości. 

Wystawa będzie propozycją edukacji partycypatywnej, włączającą wszystkich w proces uczenia się (od siebie nawzajem), opartą na aktywnym zaangażowaniu się, polisensorycznym poznaniu, metodach aktywnych, opartych na samokontroli i samosterowaniu w procesie uczenia się. Misją wystawy będzie pobudzanie rozwijania motywacji wewnętrznej i współpracę
w grupie. Już samo przygotowanie wystawy będzie ważnym momentem artystów których prace będą wystawiane. Bez względu na to jaki dorobek wystawienniczy ma artysta wystawa przez nas organizowana będzie spektakularna. Na udany wernisaż, a także samą wystawę, składa się wiele czynników. Nie ma jednak wątpliwości, że poza jej głównymi bohaterami – ceramicznymi dziełami sztuki, ogromną rolę odgrywać będzie także lokalizacja wydarzenia. A my będziemy mieli najlepszą
z możliwych lokalizacji dla wystawy rzeźby ceramicznej – przestrzeń Pałacu w Chrzęsnem.

 

Obydwa wydarzenia będą objęte patronatem honorowym przez prestiżowe jednostki kulturowe jakimi są:

 • Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa;
 • Związek Ceramików Polskich. Naszym zdaniem jest to właściwy czas by popularyzowanie ceramiki, jako kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa lokalnego spójnego z dziedzictwem narodowym wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego mogło kontynuować nowe, ciekawe formy przekazu kultury wyższej, którą tworzy wąska grupa ceramików posiadająca określone kompetencje.

  Działania będą dedykowane, głównie mieszkańcom powiatu wołomińskiego ze szczególnym akcentem położonym na okolicznych mieszkańców zróżnicowanych pod względem wieku i pochodzenia społecznego, którzy są zainteresowani lokalną twórczością ceramiczną i samorozwojem kulturowym.

  Ponadregionalny i ogólnodostępny charakter spotkań gwarantuje różnorodność docelowej grupy odbiorców.