Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia 2023-04-15            Data zakończenia       2023-11-30

Podstawa prawna; Umowa nr 138.2023 zawarta w dniu 09 marca 2023r. w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „KOTARBIŃSCY” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego i realizowany jest przy wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacją Ogarnij Emocje

Dziękujemy naszym BOHATEROM, którzy przyczynili się do powstania filmu, dziękujemy GOŚCIOM, którzy 24.10.2023 r. zaszczycili nas swoją obecnością na premierze filmu „Kotarbińscy”. Tych, którzy nie mogli być z nami w tym wyjątkowym dniu zachęcamy do obejrzenia filmu. 
24.10.2023 r. w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się premiera filmu KOTARBIŃSCY. Jest to zwiastun filmów z cyklu RODY CHRZĘSNEGO. Fundacja Ogarnij Emocje dziękuje Michał Kamiński – Sztuka Kreacji, który podjął się realizacji tego wyzwania. Dziękujemy pracownikom Pałac w Chrzęsnem za życzliwość i wsparcie w czasie realizacji filmu i w czasie spotkania z naszymi GOŚĆMI podczas premiery filmu. 

Projekt „KOTARBIŃSCY”  dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego i jest realizowany przy wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacja Ogarnij Emocje

Misją realizowanego zadania było upowszechnienie wiedzy na temat ważnych postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim. Dla osiągnięcia tego celu  został zrealizowany film dokumentalno-edukacyjny pt. KOTARBIŃSCY. 
Film jest próbą opisania tych fragmentów z życia  rodziny Kotarbińskich, które były bezpośrednio związane z Pałacem w Chrzęsnem.  Rodzina Kotarbińskich wywarła ogromny wpływ na rozwój i rozpoznawalność majątku w Chrzęsnem. 

Motywem przewodnim filmu było przedstawienie losów rodziny Kotarbińskich na tle wydarzeń społeczno-kulturowych ziemiaństwa polskiego na Mazowszu końca XIX wieku.  Historia rodziny Kotarbińskich to wielobarwne koleje losu członków rodziny, które wpisały się na stałe w świat kultury, nauki i sztuki. O tej różnorodności i wyjątkowości mogą świadczyć takie postaci jak np.:

  • Tadeusz Kotarbiński – polski filozof, logik i etyk,
  • Miłosz Kotarbiński – polski malarz, rysownik, krytyk literacki, etc.,
  • Ewa Kotarbińska, którą portretował sam Władysław Podkowiński  

Film jest poszukiwaniem odpowiedzi m.in. na pytanie o to:

  • co i w jaki sposób kształtowało osobowość członków rodziny Kotarbińskich,
  • skąd pochodzili i kim byli Kotarbińscy,
  • dlaczego odegrali tak ważną rolę w historii Pałacu w Chrzęsnem,
  • czy i jeśli tak to w jakim zakresie mogli mieć wpływ na losy kraju.

Naszym głównym założeniem jest rozpoczęcie filmowego cyklu, który w interesujący sposób opowiada o losach rodzin, które na przestrzeni lat zarządzały majątkiem w Chrzęsnem. Naszym zdaniem losy rodziny Kotarbińskich są na tyle barwne, by mogły zapoczątkować cykl portretujący rodziny związane w majątkiem w Chrzęsnem. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki wartościom zawartym w filmie stanie się on ważnym elementem budowania marki kulturowej i będzie:

  • chętnie prezentowany i oglądany podczas oficjalnych spotkań, a także przy okazji wydarzeń społeczno-kulturowych organizowanych w pałacu,
  • interesującym i twórczym uzupełnieniem oraz wartościową formą przekazu tematyki dotyczącej naszego lokalnego dziedzictwa i jego wartościach w odniesieniu do dziedzictwa narodowego.

W filmie będą zawarte elementy edukacyjne, które być może otworzą przed nim możliwość dystrybuowania go w szkołach. Jesteśmy przekonani, że dla edukatorów i młodzieży szkół, będzie to ważny i inspirujący przekaz historii nieznanej, który będzie poszukiwanym uzupełnieniem programu nauczania przy zgłębianiu wiedzy dotyczącej np. historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, religii i etyki. 

Realizując działanie będziemy kontynuowali rozpoczęty w roku 2021 proces rozbudzający potrzeby aktywnego uczestniczenia w różnych odsłonach popularyzujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa lokalnego wśród lokalnej społeczności. 

UMOWA 138.2023