Przejdź do treści

Forma współpracy: współorganizacja  

Wydarzenie, jakim jest organizacja IV Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego planowane jest w okresie letnim od od 08 lipca do 21 lipca 2019r.  Bezpośrednio w plenerze weźmie udział co najmniej 10 artystów ceramików, których będzie można oglądać przy pracy twórczej. Pośrednio w wydarzeniu weźmie udział, co najmniej 100 osób. Katalog prac, (jaki proponujemy zrealizować) – oprócz walorów artystycznych, edukacyjnych i poznawczych – będzie pokazywał drogę ewaluacji wydarzeń, jakimi są kolejne odsłony Ogólnopolskich Plenerów Ceramicznych w zespole pałacowo-parkowym w miejscowości Chrzęsne. Katalog ma zawierać zarówno prace z wystawy rzeźby ceramicznej organizowanej w plenerze, jak i prace powstałe w trakcie samego wydarzenia, jakim jest plener ceramiczny. Trudno jest wskazać wartości liczbowe, bo (jak do tej pory) nie ma żadnych danych wskazujących na ile mamy przygotowaną do takich wydarzeń lokalną społeczność i jak takie spotkania odbierane są przez naszych gości. Dlatego proponujemy w ramach realizacji zadania wykonanie prac dokumentacyjnych w tym obszarze, które staną się punktem wyjścia do obserwacji, jak się rozwija działanie oraz co i w jakim kierunku należy w nim modyfikować. Naszym zdaniem będzie to istotny element ułatwiający kolejne decyzje co do potrzeby (bądź jej braku) w rozwoju tego rodzaju działań promocyjno- kulturowych dla wizerunku Powiatu Wołomińskiego. Dziś możemy jedynie posiłkować się subiektywną wiedzą ilu gości nas do tej pory odwiedzało (nie jest to jednak nigdzie udokumentowane), ale jeśli opisywać mielibyśmy zainteresowanie opierając się jedynie na naszych obserwacjach to – szacujemy, że plener cieszy się tendencją wzrostową i w roku 2017 odwiedziło nas bezpośrednio na miejscu w zespole pałacowo-parkowych, co najmniej 100 osób. W roku 2018 odnotowaliśmy duże zainteresowanie tym wydarzeniem, które było szeroko komentowane w lokalnym radiu FAMA, na łamach lokalnej prasy w dwóch tytułach Wieści Podwarszawskie oraz Życie Powiatu na Mazowszu.  Bezpośrednio odwiedziło plener co najmniej 150 osób.

Zasięgu medialnego, jaki mieliśmy udostępniając informacje o wydarzeniu poprzez media społecznościowe i lokalną prasę nikt nie sprawdzał, ale patrząc na udostępniania naszych reportaży – można mówić o dużym zainteresowaniu wychodzącym daleko poza granice Powiatu Wołomińskiego.  Według naszych obserwacji – wydarzenie na bieżąco obserwowało kilkaset osób (za pośrednictwem społecznościowych portali Faceobook). Wszystkie nasze działania dotyczące realizacji tego wydarzenia – także  w kolejnych latach będą nagłaśniane za pomocą różnych form przekazu. Niemniej jednak z uwagi na środki finansowe , jakie mamy w dyspozycji  wskazują, że nasze działania zostaną głównie w obszarze przekazu o charakterze informującym o wydarzeniu w nakładach niskobudżetowych, jakimi są Internetowe portale społecznościowe.