Przejdź do treści

Działanie 
Data rozpoczęcia 

Podstawa prawna; Umowa nr ………..

Forma współpracy: 

Projekt ……….

Przygotujemy i przeprowadzimy cykl 21 różnorodnych, ale spójnych tematycznie warsztatów dla (średnio) 10 osobowej grupy każde zajęcia oraz 2 happeningi tematyczne – „jak dobrze znasz miejsce w którym mieszkasz?” (Rys historii – przemysł i technologia) popularyzujących dziedzictwo kulturowe miasta Wołomina na podstawie i w odniesieniu do 100 letniej historii miasta. Zajęcia utrzymane będą w klimacie wydarzeń artystycznych, mających swój przekaz i dramaturgię.

Na całe zadanie złoży się; 

5 warsztatów ceramiki,

na potrzeby zajęć wykonana zostanie forma odwzorowująca np. hucki komin, jaki był wykorzystywany przy produkcji w hucie szkła w Wołominie. Forma będzie służyła do robienia ceramicznych odlewów będących półfabrykatem do dalszej obróbki. Następnie wypalony kominowy biskwit poddany będzie szkliwieniu. Różne szkliwa i różne metody wypału pozwolą na otrzymanie oryginalnej, tematycznej i bardzo wyjątkowej pamiątki godnej miasta Wołomina.

11 warsztatów filcowania,

każdy uczestnik zajęć będzie mógł wykonać projekt, który według niego będzie najbardziej charakterystycznym element, jaki produkowany był w wołomińskiej hucie szkła. (szklane rybki, wazony, dekoracje, ozdoby choinkowe, szklanki, menzurki, szkło laboratoryjne, itp., itd.).

Na tej podstawie wykona swoją część patchworka filcowego (metoda filcowania, w której łączy się małe filcowane elementy o podobnych geometrycznie kształtach w całość, tworząc nowy wzór.

Ze wszystkich elementów wykonanych w trakcie zajęć powstanie obraz mówiący o tym, jak mieszkańcy Wołomina zapamiętali Hutę Szkła, która w naszym mieście była pierwszym zakładem przemysłowym i miała bardzo duży wpływ na rozwój miasta Wołomina i na cały region powiatu wołomińskiego, a nawet szerszy. 

5 warsztatów fotografii dokumentacyjnej.

fotografia dokumentacyjna- to przedmiot badań, zarówno nad konserwacją poszczególnych zdjęć, jak i nad sposobem ich prezentowania. Istotna jest umiejętność naświetlania zdjęć,  wykonania negatywów, a także stworzenia do nich adekwatnych podpisów.

Wszystko musi być spójne i zawierać elementy zwracające uwagę obserwatorów.

Konserwacja fotografii jest częścią umiejętnego dokumentowania przedmiotów.

Nie każdy dokumentuje to samo, bowiem ludzie wybierają różne życiowe drogi. Dziedziną jaka często jest w ten sposób dokumentowana jest kultura, sztuka, medycyna, kryminalistyka czy sądownictwo, gdzie zdjęcia odgrywają rolę nie tylko fotografii samej w sobie, ale przede wszystkim cennego dokumentu. Aby móc być prawidłowo dokumentować wybrane obszary zainteresowań, nie wystarczy posiadanie aparatu. Konieczne są umiejętności, dzięki którym uda się nam stworzyć naprawdę jedne z najlepszych prezentacji, pozwalających na badania naukowe.

2 happeningi tematyczne  „jak dobrze znasz miejsce w którym mieszkasz?”

Będą ograniczone czasowo i będą tworzyć logiczną narrację i/lub zestaw znaków: obrazów, gestów, haseł, przedmiotów, postaci w przestrzeni. Happeningi będą cechować się otwartością formalną łączoną z wieloma elementami improwizacji i bezpośredniością. Będą to działania ukierunkowane na aktywizację widzów przez popularyzowanie nieskrępowanej ekspresji twórczej.

We wszystkich działaniach udział weźmie 230 osób, które będą mogły stawać się liderami w swoich grupach społecznych kontynuując i popularyzując zdobytą na zajęciach wiedzę.

Dziedzictwo kulturowe jest wyznacznikiem naszej tożsamości, która kształtuje środowisko, w jakim się wychowujemy.

Celem naszego działania ma być upowszechnianie takich wartości jak;                         

  • tolerancja,
  • empatia
  • wrażliwość społeczna i kulturowa,

które kształtują naszą tożsamość i są podstawą aktywnych form integracji społecznej.

Działania kierowane będą do mieszkańców miasta Wołomina.

Uważamy, że aktywne działania pozwalają odkrywać kulturowe elementy w budowaniu lokalnego patriotyzmu. Taka postawa kształtuje ambasadorów świadomych bogactwa społecznego, kulturowego i gospodarczego miasta w którym żyją.

Realizować zadanie będziemy w oparciu o wolontariat szkolny, NGO-sy pracujące na rzecz aktywizowania środowisk zagrożonych  marginalizacją społeczną oraz kluby seniora.

Nasza propozycja ukierunkowana jest dla osób powyżej 12 roku życia.

Poza tym nie wprowadzamy żadnych innych ograniczeń ponieważ działania mają popularyzować aktywne formy integracji społecznej przez poznawanie kulturowych wyróżników Wołomina. Przygotujemy i przeprowadzimy warsztaty w trzech  różnorodnych tematycznie odsłonach pozwalające poznawać lokalne dziedzictwo kulturowe, jakie warunkowało rozwój miasta. Obserwatorów i pośrednich uczestników zadań projektowych będziemy aktywizować do działań przez happeningi tematyczne „Jak dobrze znasz miasto w którym mieszkasz”.

Dla optymalnego przekazu treści i celów projektowych dopuszcza się wielokrotny udział beneficjentów w prowadzonych zajęciach.

Materializując etapy projektu będziemy tak dobierali narzędzia, żeby najskuteczniej przyczyniały się do rozbudzania poczucia lokalnego patriotyzmu. Pozwoli to stawać się nam coraz bardziej aktywnymi ambasadorami kulturowymi miasta Wołomina. Ta postawa sprzyjać będzie budowaniu poczucia własnej wartości pozwalającej zrozumieć innych.

Mamy świadomość, że jest to działanie wielowątkowe wymagające dużego nakładu pracy, ale warto je zrobić ponieważ może to być właściwy grunt do rozwoju i dalszego utrwalania wizerunku Wołomina, jako miejsca przyjaznego pielęgnowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Działania wskazywać będą kierunki rozwoju aktywnych form zagospodarowywania czasu wolnego. Zarówno my mieszkańcy, jaki i odwiedzający nas zdobędą i/lub poszerzą wiedzę o dostępnych |

w Wołominie i w Gminie Wołomin ciekawych miejscach, które stawać się będą pomocnymi

w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Upowszechniając obcowanie z kulturą na przykładzie kultury przemysłowej i w odniesieniu do lokalnych obyczajów rozpowszechniać będziemy ideę ustawicznej edukacji przez współtworzenie. Zabytki, dzieła sztuki, tradycja, dorobek kulturowy zawsze był i jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego mówiącym o naszych korzeniach i tożsamości. Dzięki tej wiedzy dowiadujemy się kim jesteśmy. Ta wiedza sprawia, że możemy mieć wpływ na kształtowanie naszej świadomości, która pozwala funkcjonować nam w naszej przestrzeni kulturowej, fizycznej i społecznej.

Bez świadomości własnej tożsamości trudno mówić o współpracy na rzecz przyszłości.

W sensie emocjonalnym i geograficznym najważniejsza jest dla nas społeczność lokalna.

Innym elementem, który nas uczłowiecza, jest tolerancja.

Dzięki niej mamy prawo do własnych poglądów, przekonań i zachowań.

Tolerancja jest umiejętnością poszanowania prawa i przekonań różniących się od wartości kulturowych w jakich nas wychowano. To skłonność do pomagania w imię wartości. Tolerancja pozwala zrozumieć siebie. Jest mocną stroną osobowości. Zbyt często spotykamy się z jej brakiem, dlatego realizując zadania projektowe chcemy rozpowszechniać także (równolegle) postawę reagowania na zjawisko zwane „mową nienawiści”.

Różne stopnie jej nasilenia odczuwamy na każdym kroku. Szczególnie gdy dotyka nas zacofanie, bieda, choroba, odmienność itd. Tolerancji i szacunku należy uczyć się przez całe życie, bez względu na region geograficzny, a najefektywniejsze formy nauki zawsze bazują na dorobku dziedzictwa kulturowego regionu.

Będziemy popularyzowali i zachęcali beneficjentów projektu do swobodnego wyrażania siebie przez różne formy artystyczne. Zajęcia projektowe będą rozbudzały aktywność społeczną poprzez obcowanie z lokalnym dziedzictwem kulturowym (dostrzeganie piękna wokół nas, zwrócenie uwagi na barwy, podjęcie próby określenia ich przez nadanie nazwy, kreatywne zainteresowanie kulturą – edukacja w odbiorze niszowych obszarów kultury).  Warsztaty będą miejscem i czasem w którym popularyzowane będą zachowania ułatwiające komunikację między i wewnątrz pokoleniową
w przekazywaniu i w odbiorze dziedzictwa kulturowego, poprzez odpowiedzialne i aktywne włączanie w nie różnych grup społecznych i demograficznych, rozbudzenie potrzeby obcowania
z szeroko rozumianą kulturą, wskazywanie kierunków i możliwości do poznawania pasji wspierającej aktywne formy popularyzujące idee programu „wspólnie dla dziedzictwa”.