Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia          2018-05-23       Data zakończenia  2018-10-31
Podstawa prawna; Umowa nr 732/UMWM/07/2018/KP-IV/D-T zawarta w dniu 23 lipca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26 a Fundacją Ogarnij Emocje z siedzibą w Wołominie ul. Sikorskiego 15/3

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Potencjał walorów naturalnych równiny wołomińskiej w odniesieniu do sąsiadujących powiatów wołomińskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego jest na tyle duży by stanowić jedną z głównych podstaw do budowania zintegrowanego produktu turystycznego obszaru. Walory agroturystyczne regionu odpowiednio zagospodarowane, wyeksponowane i wypromowane mogą stać się atrakcją dla turystów nie tylko województwa mazowieckiego, ale także dla gości z innych zakątków naszego kraju, a nawet dla gości zagranicznych. Żeby mógł nastąpić rozwój turystyki na Równinie Wołomińskiej należy wykonać kilka niezbędnych czynności, które pozwolą ustalić;

  • czy jest to popularna i bardzo wygodna forma tematu zastępczego ogólnej niemożności
  • czy może istnieją realne szanse by rozwój turystyki stał się podwaliną rozwoju gospodarczego regionu równiny wołomińskiej.

Celem wyjazdu jest poszerzanie wiedzy o istniejącej różnorodności walorów turystycznych powiatów wołomińskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego (w tym również agroturystyki, jako formy dodatkowego źródła dochodów w gospodarstwach wiejskich) i sposobach ich wykorzystania.

Zakładanymi celami realizacji zadania była:

  1. Promocja turystyczna regionu Równiny Wołomińskiej
  2. Wskazanie na potrzebę prowadzenia świadomej polityki przestrzennej, która uwzględniać będzie w relacjach partnerskich z równym nasileniem potrzeby środowiska i potrzeby ruchu turystycznego.
  3. Pobudzanie i zachęcanie aktywności społeczeństwa do podejmowania inicjatyw i wspólnego działania.
  4. Artykułowanie i wskazywanie na potrzebę prowadzenia wspólnej, profesjonalnej polityki zarówno informacyjnej, marketingowej jak też promocyjnej Równiny Wołomińskiej.
  5. Zachęcanie do aktywnej formy ruchu
  6. Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei turystyki pieszej.
  7. Integracja środowiska przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi przedstawicielami innych działów gospodarki