Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia 07.2018r. Data zakończenia       do 22.07.2018 

Forma współpracy: współorganizacja  

Autorski program pleneru ceramicznego „Azymut Chrzęsne 2018” opracowano w oparciu o założenia wynikające ze współpracy z artystami ceramikami. Zgodnie z założeniami, słowa takie jak ceramika, sztuka oraz samorealizacja,  były szeroko popularyzowane zarówno jako gałąź kultury wyższej, jak i jako przejaw samodzielnych artystycznych prób twórczych.

Plan pracy „Azymut Chrzęsne 2018” realizowany był w obrębie trzech  głównych obszarów:

 1. Plastyka jako wstęp do ceramiki
 2. Sztuka użytkowa w ceramice
 3. Poznawanie kultury i sztuki poprzez doświadczanie ceramiki

Zadaniem pleneru ceramicznego było:   

 1. kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi
 2. uwrażliwienie na piękno i wartości zawarte w dziełach sztuki (obraz, rzeźba, architektura, rysunek, szkic itp.)
 3. kształtowanie umiejętności oceny jakości poznanych dzieł sztuki, a także umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania
 4. poznanie podstawowych zasad polemiki i dyskusji na temat poznanych dzieł sztuki
 5. zachęcenie do samodzielnych wytworów artystycznych
 6. uwrażliwienie na piękno zawarte w przedmiotach
 7. przybliżenie pojęcia „sztuka” w możliwie najszerszym wymiarze, w odniesieniu zarówno do kultury wysokiej jak i do rzemiosła (na przykładzie ceramiki jako sztuki i sztuki użytkowej)
 8. poznanie podstawowych zasad polemiki i dyskusji na temat dzieł sztuki własnych oraz kolegów
 9. ukształtowanie gustów i pobudzenie artystycznych zainteresowań
 10. kształtowanie twórczych postaw i umiejętności wyrażania emocji poprzez ceramikę
 11. tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu umiejętności oczekiwanego zachowania względem otoczenia
 12. umożliwienie spotkań edukacyjnych związanych z kulturą i sztuką poprzez rozmowy plenerowe oraz zaangażowanie się i uczestniczenie w zajęciach kształtujących empatię, uwrażliwiających na potrzeby i odczucia beneficjentów poprzez formy rozwijające umiejętności artystyczne
 13. organizowanie w ramach pleneru mini-paneli dyskusyjnych, zaszczepiających podstawy kulturalnej polemiki, zdrowej rywalizacji i umiejętności obrony własnego zdania
 14. organizowanie w ramach pleneru spotkań ze sztuką w tle – uwrażliwienie na poprawne słownictwo i piękno języka ojczystego
 15. zachęcanie do wyrażania uczuć i emocji za pomocą sztuki

Sposobami wspierającymi realizowane zadanie były

 1. Kierunkowe zajęcia adaptacyjne
 2. Warsztaty twórcze
 3. Panele dyskusyjne
 4. Wystawach prac plenerowych

Plener ceramiczny był inspiracją dla:

 1. Różnorodnych form pracy wspierające wykorzystanie wiedzy i znajomości dzieł sztuki
 2. Rozbudzanie i kształtowanie umiejętności prawidłowych zachowań (uczestnicy i ich goście poznawali i stosowali zasady kulturalnego zachowania w miejscach związanych ze sztuką )
 3. Rozbudzania potrzeby zainteresowania i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych
 4. Beneficjenci poprzez spotkania z odwiedzającymi plener gośćmi  w trakcie zajęć plenerowych mogli;
  • przekazywać własne preferencje artystyczne,
  • propagować zasady kulturalnej polemiki poprzez argumentowanie swojego zdania
  • pomagać w odkrywaniu interpretacji treści poznanych dzieł sztuki w różnych formach, (np. w formie dramy, w sposób werbalny i niewerbalny)
  • będą wyrażali emocje za pomocą gliny, ceramiki, rzeźby,

dodac poprawną uomowę