Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia: 2020-07-06       Data zakończenia: 2020-09-15
Podstawa prawna; Umowa nr 105.2020 zawarta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Wypał ceramiki w piecu typu węgierskiego” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

PIEC WĘGIERSKI, to typ pieca polowego do wypału ceramiki. Cechą charakteryzującą ten rodzaj sztuki było to, że mogliśmy sami zbudować piec do jednokrotnego wypału. Kształt i wielkość pieca dostosowany był do wielkości wypalanych form. Był  to wyróżnik który determinował zalety i wady konstrukcji. Zaletą pozostała możliwość wypału formy dowolnych rozmiarów, wadą był wysoki koszt wypału. Istotną cechą, dla której ten typ wypału ceramiki cieszył się wyjątkową estymą jest jego widowiskowość. Rozżarzony piec był bardzo widowiskowy. Emanując ciepłem i światłem w sposób naturalny sprzyjał integracji społecznej obserwujących wydarzenie. Jest to wyjątkowe przeżycie nawet dla ludzi, którzy nie mają wiele wspólnego z kulturą i sztuką powiązaną z ceramiką. Wysoka temperatura wypału powodowała, ze uzyskano implikacje cechujące się oryginalnością. Był to taki rodzaj wypału ceramiki w którym wypalane przedmioty otrzymały nowe, często abstrakcyjne i trudne do uzyskania w innych metodach wypału efekty. Piec budowany był  przez 12 godzin. Sam wypał i studzenie pieca po wypale trwało kolejne 36 godzin. Był to czas w którym różne grupy społeczne miały  sposobność przybliżania się do obcowania z niszową odsłoną kultury wysokiej.

Działanie wpisywało się w Strategię rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 (2.4.1. Dostęp do „kultury wysokiej”) Fundacja Ogarnij Emocje była świadoma, że zadanie realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem wymaga zachowania wskazanych terminów oraz uzgodnień na realizację wydarzenia z właściwym wydziałem Powiatu Wołomińskiego w kontekście kalendarza imprez i nasze działania odbywały się z poszanowaniem tych zasad.