Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia: 2021-04-15       Data zakończenia:  2021-12 – 15
Podstawa prawna; Umowa nr 113.2021 zawarta w dniu 02 kwietnia 2021 r. w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Film dokumentalno-edukacyjny FENOMEN NORWIDA” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

Zakładanym celem realizacji zadania było opracowanie scenariusza i wyreżyserowanie (nagranie) filmu dokumentalnego utrzymanego w charakterze edukacyjno- fabularnym, którego treścią jest  życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida. Realizatorzy filmu w ciągu całej pracy nad realizacją filmu korzystali z materiałów zgromadzonych w formie dokumentów i świadectw historycznych po to, by wszystkie zaprezentowane w filmie fakty z życia Cypriana Kamila Norwida były rzeczywiste i prawdziwe. Realizatorzy działania dołożyli wielu starań, by dokonać właściwych wyborów z ogromu autentycznych wydarzeń z życia bohatera filmu. Właściwy dobór materiału pozwolił na stworzenie zwartej formuły pozwalającej (konsekwentnie i w należytej dramaturgii) rozwijać się opowieść na ekranie.

Podjęta przez nas inicjatywa realizacji filmu, miała za zadanie pozostawić wśród młodzieży i mieszkańców Powiatu Wołomińskiego stałą „pigułkę wiedzy” o narodowym wieszczu.

Film poszukuje odpowiedzi na pytania:

 • dlaczego człowiek zostaje artystą?
 • gdzie i kiedy rodzi się w nim potrzeba tworzenia?
 • jakie są źródła fascynacji sztuką?
 • co sprawia, że stajemy się jej odbiorcami i zagorzałymi wielbicielami?

Widz po obejrzeniu filmu otrzymuje podstawową wiedzę wspierającą otwarcie się na:

 • poznawanie kultury, jako narzędzia do osiągania równowagi psychofizycznej;
 • odkrywanie życiowych pasji;
 • promowanie społecznie akceptowalnych zachowań;
 • nabywanie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej i integracji w grupach społecznych poprzez kulturę
 • poszukuje obszarów w których może rozwijać współpracę w realizowaniu wyzwań wspólnych
 • rozbudzanie kreatywności, zainteresowań, rozwijanie koordynacji w działaniach.
 • promocja zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Chrzęsne jako miejsca kulturowo atrakcyjnego – Jednym z naszych celów było popularyzowanie dziedzictwa związanego z Pałacem w Chrzęsnem. Jest nam niezmiernie miło stwierdzić, że powoli, ale jednak są podejmowane wysiłki by opracować narzędzia pozwalające na określenie liczby odwiedzających pałac, (numerowane darmowe wejściówki). Wiedza ta pozwoli precyzyjniej dobierać formy, kierunki i w końcu repertuar godny tego miejsca.
 • wsparcie lokalnych twórców w dążeniu do bycia ambasadorem kulturowym powiatu wołomińskiego. Zrealizowany przez nas film jest formą otwartą. Nie ma ograniczeń czasowych i dystrybucyjnych. Stale będzie spełniał swoje zadanie wspierając założone rezultaty. Zaletą takiej formy popularyzacji, jest możliwość jego uzupełniania o nowe treści, dbając o to by cały czas był aktualny i atrakcyjny. Film zrealizowany został w formie przekazu dokumentalno-edukacyjnego, którego zadaniem jest popularyzowanie fenomenu twórczości artystycznej Cypriana Kamila Norwida. Wartością dodaną jest promocja zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Chrzęsne – gdzie znajduje się przestrzeń wystawowa poświęcona poecie.

 

Niezbędnymi działaniami, aby film odniósł założone rezultaty i medialny sukces jest odpowiednia pre-promocja oraz współpraca z najwyższej klasy realizatorami poszczególnych etapów. Projekt przewidywał współpracę z grupą wolontariuszy specjalizujących się w pracach przy realizacji filmu. W szczególności w zakresie obsługi oświetlenia, dźwięku i sprzętu filmowego. Działania, których podjęliśmy się wykonać to ogrom pracy wykonanej w ramach wkładu woluntarystycznego. Aby zrealizować założone cele nasi Wolontariusze wspierali cały proces powstawania filmu a także wzięli na siebie ciężar promocji filmu poprzez przygotowanie bieżących materiałów promocyjnych na etapie tworzenia filmu. Wypowiedzi gości, komentarze i zapowiedzi. Przygotowanie i prowadzenie strony na Facebook, poświęconej tworzeniu filmu. Cykliczne zamieszczanie materiałów z produkcji oraz ciekawostek z planu. Tego działania nie dałoby się zrealizować bez wsparcia Wolontariuszy – profesjonalistów, którzy na co dzień pomogą nam w kontaktach partnerskich. Bez zaangażowania i wsparcia wolontariatu kompetencyjnego zadanie nie byłoby wykonalne w takiej formie i w takim zakresie. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na fakt, że partnerzy- wolontariusze to współpraca, która buduje niematerialne wartości tak potrzebne do efektywnej pracy. Jest to bardzo istotny element w budowaniu stabilnej, silnej i niezależnej marki kulturowej Fundacji Ogarnij Emocje. Dziękujemy powiatowi wołomińskiemu, który nam zaufał i dzięki któremu mogliśmy zrealizować zadanie.