Przejdź do treści

Zadanie jednoroczne.
Data rozpoczęcia: 2021-07-20       Data zakończenia: 2021-10-30

Podstawa prawna umowa nr 1660/2021-53-DL12-ODL-2021

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Źródła fascynacji rękodziełem czyli, jak przez rękodzieło wyrazić siebie”  dofinansowany jest ze środków w ramach programu „Działaj Lokalnie 2021” oraz Fundacji Ogarnij Emocje

Celem realizowanego projektu było budowanie rozpoznawalnej marki kulturowej i turystycznej, promocja kultury, wymiana informacji, poznawanie kultury, odkrywania życiowych pasji, promowanie społecznie akceptowalnych zachowań, nabywanie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej, promocja Urli, wsparcie lokalnych twórców.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • 6 warsztatów rękodzieła artystycznego – filcowanie metodą igłową na sucho. Każda grupa liczyła 10 osób. (60 beneficjentów)
  • Plenerowa wystawa obrazów „Portrety wełną malowane”. Na potrzeby zadania wykonanych zostało 6 obrazów techniką filcowania na sucho metodą igłową. Obrazy były inspirowane dorobkiem ludzi, którzy budowali i budują kulturowy charakter regionu równiny wołomińskiej pozwalającej na odkrywanie tych terenów jako atrakcyjnych turystycznie.
  • Happening przybliżał rękodzieło rozumiane jako określenie kilku nurtów we współczesnej kulturze, które skupiają się na człowieku i zawierają istotny element improwizacji. Happening ukierunkowany był na człowieka w kontekście źródła ekspresji i sensów artystycznych. Moda i stylizacje występują we wszystkich kulturach.

Rezultaty projektu:

  • wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności (odtwarzanie wspólnych tradycji,

przekraczanie podziałów między ludźmi)

  • tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (tworzenie

wydarzeń o charakterze publicznym: wystaw i przestrzeni, w których mieszkańcy się spotykali i spędzali wspólnie czas)

  • tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności wspieranie atrakcyjności miejscowości/regionu dla mieszkańców i turystów

Projekt dedykowany był do lokalnej społeczności, turystów odwiedzających wieś letniskową URLE. Realizacja zadania dawała szansę na rozbudzanie w odbiorcach zadania potrzeby poznawania życia i twórczości ludzi, którzy swoje korzenie mają w wołomińskiej ziemi na tle cudów NATURY 2000 jakie codziennie mogą oglądać. To zaś pozwoli lokalnej społeczności stawać się ambasadorami URLI by w przyszłości budować markę kulturową i turystyczną regionu.