Przejdź do treści

Działanie jednoroczne
Data rozpoczęcia: 2021-07-01       Data zakończenia: 2021- 09-30
Podstawa prawna; UMOWA DOTACJI NR 280/PZ/2021 przyznana na podstawie uchwały

Zarządu Fundacji PZU nr ZF/1141/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Z Ziemi” dofinansowany jest ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Ogarnij Emocje

Wystawa ceramicznej rzeźby plenerowej Z Ziemi uzupełniona o tematyczny folder pokazujący harmonię kultury i sztuki w kontekście budowania marki turystycznej Mazowsza. Wydarzenie wzbogacone było happeningiem, który był formą przekazu treści odbiorcom bezpośrednim i pośrednim (Internet – strony www. i portale społecznościowe) wspierających budowanie procesu regionalnej marki turystycznej w oparciu o regionalną kulturę niematerialną.

W dobie niepewności wynikającej z zagrożenia epidemicznego COVID 19 wystawa plenerowej rzeźby ceramicznej Z Ziemi i towarzyszące formy uzupełniające były ważnym łącznikiem w budowaniu relacji społecznych. Doznawanie kultury przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa o zdrowie zawsze jest  trudnym wyzwaniem – dlatego tak zrealizowaliśmy zadanie, by umożliwić naszym gościom uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym, turystycznym, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo wynikające z reżimu sanitarnego COVID 19 i każdego innego którego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Rok 2020 pokazał, jak krucha jest integracja w dobie zagrożenia epidemicznego. Dlatego poszukiwaliśmy takich rozwiązań, które mimo ograniczeń mogły skutecznie integrować społeczność. Wystawa rzeźby ceramicznej „Z Ziemi” pozwalała obcować z kulturą. Przekrój i zakres działania dawał przestrzeń na poznawanie kultury Mazowsza przez ceramikę. Celem plenerowej wystawy rzeźby ceramicznej „Z Ziemi” było wspieranie przekazu wiedzy, umiejętności oraz funkcji poznawania i odkrywania kultury materialnej i niematerialnej. Czas w którym wystawa funkcjonowała w przestrzeni parkowej w Pałacu w Chrzęsnem to czas, w którym odbywa się tam wiele prestiżowych spotkań. Obecność w tym czasie wystawy pozwoliło na popularyzowanie sztuki współczesnej w niebanalny sposób – i było wartością dodaną każdego spotkania.