Przejdź do treści

CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 2023

Fundacja Ogarnij Emocje zaprasza do współpracy w ramach realizacji zadania projektowego CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 2023 liderów organizacji pozarządowych, liderów grup nieformalnych, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców oraz mieszkańców Mazowsza zainteresowanych rozwojem społecznym i gospodarczym powiatów legionowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego.
 
W  „Centrum wsparcia aktywności społecznej 2023” będziemy realizowali m.in.:
  •  wsparcie w podnoszeniu skuteczności organizacji pozarządowych w zdobywaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych; (spotkania indywidualne)
  •  wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez poradnictwo, w tym również pomoc w zakresie wsparcia merytorycznego przy pisaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz doradztwo w dziedzinie bieżącej obsługi realizowanych projektów; (spotkania indywidualne)
  •  wsparcie w aktualizowaniu wiedzy z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej; (szkolenia)
  •  wsparcie obejmujące zakresem ochronę danych osobowych. (szkolenia)
  •  koordynację wspierającą budowanie programu współpracy organizacji pozarządowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego; (spotkania studyjne)
  •  wsparcie w planowaniu kampanii fundraisingowych, akcji promocyjnych (sesje coachingowe);
  •  współpraca w kontaktach z organizacjami pozarządowymi:
  • koordynację działań samorządu, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (szkolenia);
  • konsultacje merytoryczne w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących organizacji pozarządowych.

„CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 2023” 
zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
i realizowane jest przy wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacją Ogarnij Emocje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *