Przejdź do treści

Mazowsze Lokalnie 2023

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Fundacja Ogarnij Emocje znalazła się w grupie Ambasadorów Mazowsze Lokalnie.

Aby bardziej efektywnie docierać do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy Mazowsze Lokalnie.

Ambasadorzy to głównie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagać będą operatorom Mazowsze Lokalnie w realizacji programu.

Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi Ambasadorami Mazowsze lokalnie, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.

źródło : Start – Mazowsze Lokalnie

„Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO i budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *