Przejdź do treści

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO 2023

W roku 2023 Fundacja Ogarnij Emocje mogła dołączyć do grupy realizującej Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Podkowińskiego. Temat III edycji Konkursu to “Radosne spotkania w plenerze inspirowane obrazem Władysława Podkowińskiego ››Spotkanie‹‹”.
Celem konkursu była:
 Promocja twórczości Władysława Podkowińskiego i jego powiązań z regionem.
 Promocja Władysława Podkowińskiego jako autorytetu dla dzieci i młodzieży, motywującego do rozwijania potencjału i uzdolnień.
 Rozwój współpracy w środowisku lokalnym.
 Rozbudzanie i rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych.
 Upowszechnianie inicjatyw twórczych.
Adresatami konkursu byli:
 Uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Polsce
 Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych w Polsce.
 Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych w Polsce.
02.06.2023 odbyła się uroczysta gala finałowa, kończąca III edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego. W konkursie wzięło udział 275 uczestników.
Komisja konkursowa przyznała nagrody;
 w kategorii klas I-III
 w kategorii klas IV-VI
 w kategorii klas VII-VIII
 nagrody za I i II miejsce
statuetki dla zdobywców 1,2,3 miejsca w każdej kategorii zostały ufundowane przez Rodziców Zespołu Szkół w Mokrej Wsi.
Fundacja Ogarnij Emocje jest dumna, że mogła uczestniczyć w działaniach, które w naturalny sposób pozwalają odkrywać najmłodszym członkom ogólnopolskiej społeczności nasze mazowieckie dziedzictwo kulturowe. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju tej inicjatywy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *